Termovizijski pregledi

Čemu opraviti termovizijski pregled?

Termovizijski pregledi ali termografske analize objektov nam pomagajo oceniti obstoječe gradbenofizikalno ter energetsko stanje zgradbe. Termovizijski pregledi prikažejo pomankljivosti celotnega ovoja zgradbe na primer toplotne mostove, nepravilnosti v konstrukciji in vgradnji gradbenih elementov in materialov , netesnosti in poškodbe oken, vlago v objektu in vse druge posebnosti v zgradbi in še več. Vse to so elementi, ki bi jih sicer precej težko opazili.

Torej opravite termovizijski pregled če želite:

 • Preveriti v kakšnem stanju so vaše naprave
 • Odkriti napako še preden ta povzroči škodo ali zastoj proizvodnega procesa
 • Se želite izogniti prekomernemu pregrevanju ali celo požaru
 • Želite zmanjšati stroške energije ali ogrevanja
 • Želite preveriti kakovost izvedenih del v vaši hiši ali stanovanju

Tu smo, da vam s pomočjo termovizije in termovizijskega pregleda ter naših dolgoletnih izkušenj na tem področju poskušamo pomagati pri:

Termovizijski pregledi v gradbeništvu

Vedno večji stroški ogrevanja, želja po čim udobnejšemu in zdravemu bivalnemu okolju, ter osveščenost o okološki rabi energentov, so tudi v gradbeništvu postavili nova merila in zahteve.

Večina starejših zgradb ne ustreza tem zahtevam, napake pa se pojavljajo tudi pri novogradnjah.

Termovizijska kamera postaja nepogrešljiva za:

 • odkrivanje toplotnih mostov,
 • odkrivanje napak pri gradnji,
 • kontrolo toplotnih izgub,
 • odkrivanje netesnih mest oken in vrat,
 • odkrivanje vlage v stenah, vzrokov in izvorov zamakanja
 • odkrivanje napak hidroizolacije streh
 • odkrivanje napak podometnih instalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja

Primer slabe gradnje, kjer vsak stik opeke pomeni toplotni most. Na notranji in zunanji strani sta klasična ometa. Slaba izolativnost stene nad okni in balkonskimi vrati. Vertikalna betonska vez in plošča balkona predstavljata velik toplotni most. Okvirji oken niso zatesnjeni.

g01

 

 

 

 

 

Večina gradbenih materialov je zrakopropustna. Zaradi različnih delnih tlakov vodne pare na notranji in zunanji strani, prehaja vlažen zrak proti zunanji strani. Na svoji poti se ohlaja. Ko doseže stopnjo nasičenosti, nastopi kondenzacija, prične se izločati voda.

Pri zelo prepustnih materialih – na primer: izolacijskih stenah iz mineralnih vlaken – mora biti na notranji strani vgrajena parna zapora, ki prepreči prehod vodne pare skozi steno. Vsi stiki morajo biti obdelani in zalepljeni. Že na majhnih raztrgninah parne zapore je prehod zraka velik. Na svoji poti se ohlaja. Prihaja do kondenzacije. Vlažni materiali postanejo toplotno prevodnejši. Povečajo se toplotne izgube. Proces kondenzacije se povečuje.

V delu stene je debelina izolacije tanjša in zato tudi bistveno hladnejša. Dani so pogoji za kondenzacijo vlage in razvoj plesni:

g03

g02

 

 

 

 

 

Pri izvedbi elektroinstalacije je narejen izrez za kabel. Parna zapora je poškodovana. V vtičnici zaradi podhladitve hitro kondenzira vlaga na kovinskih delih. Kontakti bodo korodirali. Vlažna stena lahko postane električno prevodna. Korodirani kontakti se bodo pregrevali.

Prav ta napaka je vzrok mnogih požarov v mansardnih stanovanjih:

g05    g04

Napaka pri vgradnji balkonskih vrat. Okvir ni pravilno vzidan, zato prihaj do vdora hladnega zraka ob njem. Posledice so vidne na fotografiji, kjer se je v prvem letu po vselitvi že pojavila plesen na steni:

g07    g06

Konstrukcija in izvedba stropa – strehe je nepravilna. Nosilni elementi ali ojačitvena rebra predstavljajo velik toplotni most. Na podhlajenih mestih se nabirajo kapljice kondenzata:

g09    g08

Dodatna termografska analiza – termografija – nam omogoča, da lahko za poljubne linije prikažemo temperature tudi v diagramu.

g10a

Prikaz razporeda cevi talnega ogrevanja.

g11

Iskanje in prikaz napake na talnem ogrevanju:

g13 g12

Več informacij o termoviziji lahko pridobite na spletni strani www.romb.si.