Reference

  • Projekt Žabnica

Projekt Žabnica, je niz šestih stanovanjskih enot, ki stojijo v neposredni bližini Ljubljane. Projekt smo izvajali do V. gradbene faze in ima izredno dobre energetske karakteristike. Vsi objekti imajo geosondo in toplotno črpalko. Objekt do V. Gradbene faze je bil dokončan v 8 mesecih za vseh šest enot.

  • Hiša Durmič

Stanovanjska hiša Durmič, je samostojna stanovanjska enota, ki stoji v bližini Novega mesta. Izvedena je bila do podaljšane III. gradbene faze (objekt zaključen z zunanje strani), v notranjosti pa je investitor objekt dokončal sam. Ogrevanje je na plin in s kaminom, ki lahko skozi vso kurilno sezono zadosti potrebam stanovalcev. Objekt do te faze je bil dokončan v 2 mesecih, če ne upoštevamo temeljne plošče.

  • Hiša Lužar

Stanovanjski hiši Lužar, sta samostojni stanovanjski enoti, ki sta locirani v okolici Škocjana. Izvedena sta bila do podaljšane III. gradbene faze. Investitor je objekt dokončal kasneje v lastni režiji. Obe stanovanjski enoti sta bili dokončani v 3 mesecih.

  • Projekt Sv. Rok

Projekt Sv. Rok je bil zasnovan kot gradnja za trg, predvidenih je bilo sedem dvostanovajskih objektov. Izvedeni so bili trije dvostanovanjski objekti in sicer dva do podaljšane III. gradbene faze in eden do V. gradbene faze. Vsi zgrajeni objekti imajo geosonde. Objekt, ki je zgrajen do V. Gradbene faze pa ima poleg geosond še toplotne črpalke in rekuperacijo. V letu 2011 smo v grelni sezoni merili porabo energije v objektu površine 162,00 m2. Poraba je bila 37,00 EUR/mesec.

  • Video

Oglejte si predstavitveni video projektov RT Biro izvedenih za naše stranke v Sloveniji.