Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Se bojite birokracije, ki vas čaka, ko se odločite za postavitev hiše? V podjetju RT Biro smo za vas pripravljeni prevzeti in urediti vse kar se tiče priprave projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izognite se urejanju papirjev in dokumentacije in dopustite,da za to poskrbijo profesionalci.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

V primeru naročila in podpisu pogodbe za izvedbo stanovanjske hiše ali počitniškega objekta vam projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelamo brez plačila – vrednost je razvidna iz spodnjega seštevka (3.600,00 EUR brez DDV).

Pri  izgradnji objekta sledimo vašim željam in vam nudimo klasično ali montažno izgradnjo.

Ob podpisu pogodbe je potrebno plačati 10% dogovorjene vrednosti izgradnje objekta.

V pomoč naj vam bodo naslednje obrazložitve kratic:

  • IDZ – idejna zasnova je na osnovi želja naročnika izoblikovan osnova za PGD
  • PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja služi pridobitvi gradbenega dovoljenja.
  • PZI – projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • PID – projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh izvedenih del in morebitnih sprememb v vseh delih projekta za izvedbo, ki so nastale med gradnjo

I. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

IDEJNA ZASNOVA VODILNA MAPA (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) ARHITEKTURA (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Posnetek obstoječega stanja (obstoječ objekt) Lokacijski podatki Situacija
Idejna zasnova prizidka Zasnova požarne varnosti Tloris temeljev
Vodilna mapa za pridobivanje projektnih pogojev Gradbena fizika Tlorisi objekta
Ocena zvočne izolacije Prerezi objekta
Izkaz požarne varnosti Fasade objekta
Izkaz toplotnih karakteristik stavbe Tehnično poročilo
SKUPAJ: 750,00 EUR SKUPAJ: 950,00 EUR SKUPAJ: 1.300,00 EUR
STATIKA (PZI) ELEKTRO INSTALACIJE (PZI) STROJNE INSTALACIJE (PZI)
Splošno Splošno Splošno
Preveritev nosilne konstrukcije obstoječega objekta Posnetek obstoječih elektro instalacij Posnetek obstoječih elektro instalacij
Preveritev nosilne konstrukcije za idejno zasnovo prizidka Postavitev elektrike – moč Postavitev elektrike – moč
Izdelava računskega modela nosilne konstrukcije prizidka Postavitev razsvetljave Postavitev razsvetljave
Tehnično poročilo Postavitev telekomunikacij Postavitev telekomunikacij
Tehnično poročilo Tehnično poročilo
SKUPAJ: 650,00 EUR SKUPAJ: 550,00 EUR SKUPAJ: 550,00 EUR
PGD PZI
SKUPAJ: 3.600,00EUR SKUPAJ: 1.750,00EUR

II. UPRAVNI POSTOPEK (UP)

VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA
Pridobitev projektnih pogojev in soglasij
Komunikacija z upravno enoto in soglasodajalci
Vloga za gradbeno dovoljenje
Vodenje projekta
SKUPAJ: 600,00 EUR

When you ask for a writing service “I require a written paper for me,” they can help you create a top-quality piece of work within a tight deadline. They will work closely with you to establish the requirements and formatting of your document, as well as your content flow, appearance, and the style specifics of the paper. The writer will confirm that https://www.benzinga.com/pressreleases/21/09/ab23041067/4-top-rated-essay-writing-services-2021 the sources used in your paper were properly cited and the material is in conformity to academic standards.

People are looking for the most effective essay writing services. There are a lot of points to best paper writing services take into consideration before purchasing. When you are considering buying from a vendor think about the following factors:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *