Ponudba podjetja RT Biro

Ponudba podjetja RT Biro obsega široko paleto storitev. Podjetje RT Biro vam nudi visoko kvaliteto storitev po ugodnih cenah in pod ugodnimi plačilnimi pogoji.

Storitve, ki jih nudimo so naslednje:

 • Montažna gradnja
 • Projektiranje
 • Svetovanje
 • Termovizijski pregledi
 • Izolacija Fonko
 • Legalizacija nelegalnih objektov
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • …v nadaljevanju preberite več o samih storitvah.

Montažna gradnja

Ponudba podjetka RT Biro vsebuje montažno gradnjo nizkoenergijskih montažnih hiš po ugodni ceni in pod ugodnimi plačilnimi pogoji. Montažno gradnjo izvajamo v sodelovanju s podizvajalci, ki jih odlikuje več kot 50 letna tradicija na področju gradnje z lesom.

Oglejte si predstavitveni video, ki je nastal ob našem obisku podizvajalca v Avstriji.

Oglejte si predstavitveni video projektov izvedenih za naše stranke v Sloveniji.

Termovizijski pregledi

Ponudba podjetja RT Biro vsebuje tudi termovizijske preglede vaših objektov – bodisi staro ali novogradnje. S termovizijsko kamero opravimo pregled vaših objektov in odkrivamo morebitne napake na njih.

Pregled s termovizijsko kamero je nepogrešljiv za:

 • odkrivanje toplotnih mostov,
 • odkrivanje napak pri gradnji,
 • kontrolo toplotnih izgub,
 • odkrivanje netesnih mest oken in vrat,
 • odkrivanje vlage v stenah, vzrokov in izvorov zamakanja
 • odkrivanje napak hidroizolacije streh
 • odkrivanje napak podometnih instalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja
Ponudba RT Biro vsebuje tudi termovizijske preglede objektov

Ponudba RT Biro vsebuje tudi termovizijske preglede objektov

Več o termoviziji lahko preberete TUKAJ.

Izolacija Fonko

Povejte, kdo nebi rad živel v prijetno tihih, poleti hladnih in pozimi toplih prostorih?

To možnost lahko dosežete, če svoje prostore izolirate z zvočno in termo izolacijskim materialom blagovne znamke FONKO, ki ga proizvaja podjetje KOPUR d.o.o. iz Slovenj Gradca.

Kaj je Fonko?

Fonko je blagovna znamka izolacijskega materiala izdelanega iz visokokakovostnih tekstilij, ki se uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov v avtomobilski industriji. Z rezalnim mlinom razrežemo tekstilije in pridobimo granulat v velikosti 5-8 mm.

fonaterm-vpih

Več o Fonko izolaciji lahko preberete TUKAJ.

Projektiranje in legalizacija nelegalnih objektov

Nudimo vam pomoč pri legalizaciji nelegalnih objektov. Pomagamo vam pri urejanju in pripravljanju projektne dokumentacije.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

V primeru naročila in podpisu pogodbe za izvedbo stanovanjske hiše ali počitniškega objekta vam PGD izdelamo brez plačila – vrednost je razvidna iz spodnjega seštevka (3.600,00 EUR brez DDV).

Pri  izgradnji objekta sledimo vašim željam in vam nudimo klasično ali montažno izgradnjo.

Ob podpisu pogodbe je potrebno plačati 10% dogovorjene vrednosti izgradnje objekta.

V pomoč naj vam bodo naslednje obrazložitve kratic:

 • IDZ – idejna zasnova je na osnovi želja naročnika izoblikovan osnova za PGD
 • PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja služi pridobitvi gradbenega dovoljenja.
 • PZI – projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • PID – projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh izvedenih del in morebitnih sprememb v vseh delih projekta za izvedbo, ki so nastale med gradnjo

I. PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

IDEJNA ZASNOVA VODILNA MAPA (PGD) ARHITEKTURA (PGD)
Posnetek obstoječega stanja (obstoječ objekt) Lokacijski podatki Situacija
Idejna zasnova prizidka Zasnova požarne varnosti Tloris temeljev
Vodilna mapa za pridobivanje projektnih pogojev Gradbena fizika Tlorisi objekta
Ocena zvočne izolacije Prerezi objekta
Izkaz požarne varnosti Fasade objekta
Izkaz toplotnih karakteristik stavbe Tehnično poročilo
SKUPAJ: 750,00 EUR SKUPAJ: 950,00 EUR SKUPAJ: 1.300,00 EUR

 

STATIKA (PZI) ELEKTRO INSTALACIJE (PZI) STROJNE INSTALACIJE (PZI)
Splošno Splošno Splošno
Preveritev nosilne konstrukcije obstoječega objekta Posnetek obstoječih elektro instalacij Posnetek obstoječih elektro instalacij
Preveritev nosilne konstrukcije za idejno zasnovo prizidka Postavitev elektrike – moč Postavitev elektrike – moč
Izdelava računskega modela nosilne konstrukcije prizidka Postavitev razsvetljave Postavitev razsvetljave
Tehnično poročilo Postavitev telekomunikacij Postavitev telekomunikacij
Tehnično poročilo Tehnično poročilo
SKUPAJ: 650,00 EUR SKUPAJ: 550,00 EUR SKUPAJ: 550,00 EUR

 

PGD PZI
SKUPAJ: 3.600,00EUR SKUPAJ: 1.750,00EUR

II. UPRAVNI POSTOPEK (UP)

VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA
Pridobitev projektnih pogojev in soglasij
Komunikacija z upravno enoto in soglasodajalci
Vloga za gradbeno dovoljenje
Vodenje projekta
SKUPAJ: 600,00 EUR

Many college students are likely to have numerous assignments and are thinking about how to orderessay choose the best online writing service. There are several factors that to consider prior to selecting an online writing service. They have been praised by a lot of customers and they have been a reliable service provider for a long time. Before making any decision check out reviews, and look through examples. The following list is a compilation of the most reliable online writing services for students at college to help you narrow your search.

If you’ve been looking for an essay writer on the web, then you’ve likely tried just about every service out there. There are https://beyondvela.com/7-professional-writing-tips-for-college-essays/ a few things you should keep in mind before making a decision to hire a writer. One of the things you must look for prior to placing an order is the price they will charge per page. A few of them offer very low prices for an essay, while others have higher prices and better quality writing. The level of quality and reliability of the essay is crucial at all times.