Plačilni pogoji

10% polog ob podpisu pogodbe, ki vam zagotavlja pogodbeno dogovorjeno ceno in zagotovljen rok pričetka del. 

Za preostalih 90% se zagotovi bančna garancija ali se sredstva deponirajo na posebnem računu  ob podpisu pogodbe ali po dogovoru.

Obračuni se izvajajo po dokončanih faza katere so označene v »OPISU PONUDBE«.

PLAČILA PO FAZAH
Faza izvedbe Osnovna izvedba Podaljšana IV gradneba faza Na ključ
Polog 10.00% 10.00% 10.00%
1. FAZA 10.00% 10.00% 10.00%
2. FAZA 10.00% 10.00% 10.00%
3. FAZA 60.00% 60.00% 45.00%
4. FAZA 5.00% 5.00% 10.00%
5. FAZA / / 10

 preostalih  5% po 5 dni po prevzemu objekta.

 

OPOMBA: Razpredelnica plačil je informativna in se dogovori z vsako posamezno stranko.